יום שלישי, פעמיים כי טוב- אחד על החול ושני על הכחול, אלו הצבעים שלנו